Víza

Co je nutné k vyřízení víza?

V současné době nelze vízum do ČLR vyřídit.

Původní informace před Covidem:

Od 18.10.2019 se musí všichni žadatelé o vízum dostavit osobně do vízového centra a budou jim brány otisky prstů (platí pouze při první žádosti po tomto datu, opakovaně by již nemělo být třeba).

Osvobozeni budou žadatelé do 13 let včetně a žadatelé od 70 let.

Žádost o vízum vyplníme a podklady budeme kontrolovat, aby byla žádost o vízum dobře připravena.

Při podání žádosti ve vízovém centru by byl zástupce naší CK společně s žadatelem o vízum.

Turistická víza:

 • platný cestovní pas min. 6 měsíců po návratu z Číny a minimálně 2 volné stránky v pasu
 • elektronicky vyplněná žádost o udělení víza (Jde o 9 stran vizové žádosti. Za poplatek vyplníme)
 • 1x aktuální fotografie (barevná, velikost fotky 35 x 45 mm na úplně bílém pozadí, bez brýlí)
 • kopie pasu
 • vystavená letenka do Číny (elektronická letenka nebo kopie papírové letenky)
 • podrobný itinerář cesty (pomůžeme připravit)
 • rezervace ubytování na celou dobu pobytu v Číně
 • u dětí do 18 let souhlas obou rodičů s cestou  - ověřené podpisy obou rodičů
 • u dětí do 18 let kopie rodného listu - ověřená kopie

Obchodní víza na 1 vstup nebo multiple víza na 1 - 5 let:

 • platný cestovní pas min. 9 měsíců po návratu z Číny a minimálně 2 volné stránky v pasu
 • elektronicky vyplněná žádost o udělení víza (jde o 9 stran vizové žádosti - složité vyplňování)
 • 1x aktuální fotografie (barevná, velikost fotky 35 x 45 mm na úplně bílém pozadí, bez brýlí)
 • kopie pasu
 • pozvání (může vydat čínská firma – není třeba oveřené pozvání). Pozvání musí být v angličtině nebo čínštině s razítkem čínské firmy a podpisem v čínštině.
 • vysílací dopis české firmy (když jde o vízum na 1 vstup, tak není třeba vysílací dopis) s upřesněním detailů: termín cesty, kdo hradí náklady, vysvětlení důvodu cesty.

Multiple víza vydávají pouze v případě, že jste byli v Čině minimálně 3x.

Žadatel o vízum, který se nenarodil v ČR musí doložit čestné prohlášení, že nevlastní pas jiné země než ČR.  Na prohlášení ověřený podpis.

Pokud máte ještě pas jiné země, tak doručit oba pasy.

Cena

Turistická a obchodní víza na 1 - 2 vstupy – cena na osobu včetně vízového poplatku:

 • pro 1 osobu 3 600,- Kč
 • pro 2 osoby a více osob 3 450,- Kč

Obchodní víza multiple na 1 - 5 let – cena na osobu:

 • pro 1 osobu 3 700,- Kč
 • pro 2 osoby a více osob 3 550,- Kč

Tranzitní víza na 1 - 2 vstupy – cena na osobu včetně vízového poplatku:

 • pro 1 osobu 3 500,- Kč
 • pro 2 osoby a více osob 3 400,- Kč

Příplatek za vyplňění elektronické vízové žádosti 400 Kč/osoba
http://www.visaforchina.org/

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

Doba vyřízení

6 - 10 pracovních dní. Do doby vyřízení se nepočítají se české a čínské svátky. Nelze vyřídit rychleji ani za příplatek. V období září - říjen bude vyřízení víz trvat pravděpodobně déle.

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.

Máte otázku nebo si vízum chcete rovnout objednat?

Odeslat