Víza

Co je nutné k vyřízení víza?

Turistická víza byla při pobytu do 30 dní zrušena.

V případě delšího pobytu do 60 dní pobytu v Thajsku:

Vízum je vydáno na 60 dní. Na místě lze prodloužit maximálně o dalších 30 dní.

- pas platný více než 6 měsíců po návratu z Thajska s minimálně jednou volnou dvoustranou
- kopie pasu
- u cizinců potvrzení o trvalém bydlišti v ČR
- 1x aktuální pasová fotografie na světlém pozadí
- vyplněný dotazník (zašleme Vám)
- rezervace letenky
- výpis z účtu (minimální částka na účtu 35 000 Kč/osoba)

- rezervace ubytování v Thajsku

Multiple entry:

Vízum je vydáno na 6 měsíců. Na místě lze prodloužit.

- vše co je uvedeno u single entry

+ minimální částka na výpisu z účtu je 160 tisíc na osobu nebo 320 tisíc na rodinu a potvrzeni z banky v angličtině
+ potvrzení od zaměstnavatele o zaměstnání v anglickém jazyce, podepsané s kopii občanského průkazu nebo pasu zaměstnavatele (osoby, která dopis podepsala) NEBO anglicky přeložený výpis z obchodního rejstříku v případě živnostenské osoby NEBO potvrení o studiu v angličtině v případě studenta

 

V případě vstupu do Thajska letecky je uděleno zdarma vízum na 30 dní pobytu. Vstup přes hraniční přechod je uděleno vízum na 15 dní pobytu.

Cena

Single entry vízum - 1800,-Kč/osoba. Při 2 a více osobách 1700,-Kč/osoba.

Multiple entry vízum - 5000,-Kč/osoba. Při 2 a více osobách 4900,-Kč/osoba.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

Doba vyřízení

5 - 7 dní

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.

Máte otázku nebo si vízum chcete rovnout objednat?

Odeslat