Víza

Co je nutné k vyřízení víza?

Turistická víza

vždy:

 • vyplněný dotazník
 • sken pasu

ve výjimečných případech, na dodatečné vyžádání australských úřadů:

 • pro zaměstnance potvrzení od zaměstnavatele uvádějící: vaši funkci, délku pracovního poměru a dobu, na kterou Vám zaměstnavatel poskytuje dovolenou
 • pro důchodce potvrzení o důchodu (odkdy jste v důchodu, v jaké výši důchod pobíráte)
 • pro studenty potvrzení o studiu
 • pro podnikatele výpis z obchod. rejstříku nebo živnost. list a doklad o tom, že je jejich činnost aktivní (např. kopie daňového přiznání)
 • výpis z bankovního účtu za poslední tři měsíce prokazující určitou hotovost postačující na pobyt v Austrálii (musí se jednat o originál nebo úředně ověřenou kopii)
 • rezervace letenky
 • pro mládež do 18 let notářsky ověřený souhlas obou rodičů a notářsky ověřená fotokopie rodného listu
 • žadatelé nad 75 let potřebují lékařské potvrzení o zdravotním stavu, toto potvrzení může být pouze od jednoho z 6 lékařů – všichni jsou v Praze, vyšetření stojí cca 1000 Kč – seznam 6 lékařů na požádání zašleme. (na základě vyžádání australské ambasády po zažádání o vízum)

Cena

Turistická víza

 • eVisitor – 700 Kč/os (opakovaný vstup na 3 měsíce po dobu 1 roku)
 • e676 – 700 Kč/os + 105 AUD poplatek ambasádě (opakovaný vstup na 6 měsíců po dobu 1 roku)

Při více osobách najednou sleva.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

Doba vyřízení

cca týden pro turistická víza, ostatní do 3 týdnů

Podrobnosti

Od 1. 7. 2006 se vydává vízum v elektronické podobě. Platnost víza je 1 rok od data vystavení.
Ve chvíli, kdy do země vstoupíte je platné 3 – 6 měsíců (podle toho, o jaké vízum žádáte).

Problémy mohou nastat především když jde o cestu dítěte pouze s jedním rodičem. Vyřízení trvá déle a je třeba doložit další dokumenty (možné další náklady).

Pobyt v Austrálii lze prodloužit podáním žádosti na Department of Immigration.

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.

Máte otázku nebo si vízum chcete rovnout objednat?

Odeslat