Víza

Co je nutné k vyřízení víza?

Od 12.2.2017 v případě letu z Prahy do města Minsk, zpět let z Minska do Prahy a pobytu do 30 dní nejsou třeba víza. Pokud se cestuje do Běloruska letecky z Ruska nebo se z Minska pokračuje do Ruska, tak je třeba mít běloruské vízum. V případě, že cesta není letecky je třeba mít vždy vízum.

Turistická víza:

 • platný cestovní pas min. 6 měsíců po návratu z Běloruska a min. 2 celé volné stránky
 • 1 fotografie
 • vyplněný formulář od ambasády (k dispozici v naší CK)
 • pokud jedete ke známým či přátelům  tyto jejich udaje: jméno a příjmení, adresa a telefon zvací osoby. Max. délka pobytu je 30 dní
 • u turistiky při pobytu do 10 dní rezervace ubytování v hotelu ( rezervace ubytování musí být z jednoho hotelu, s razítkem hotelu a podpisem ředitele hotelu - požadavek velvyslanectví)
 • při pobytu déle než 10 dní originál voucheru na ubytování v hotelu
 • potvrzení o pojištění léčebných výloh
 • plná moc k vyřízení víza (text plné moci pošleme - ověřit podpis)

 

Business víza

 • do 30-ti dní není třeba pozvání (název, adresa a telefon organizace kam budete cestovat + jméno a příjmení zaměstnance z běloruské firmy)
 • nad 3 měsíce je třeba pozvání, pozvání musí být originál a ověřené ministestvem zahraničí Běloruska
 • na 1 – 3 měsíce je třeba pozvání, pozvání stačí od firmy – kopie (formulář k dispozici v naší CK)
 • plná moc k vyřízení víza (text plné moci pošleme - ověřit podpis)

Cena

Turistická a business víza na 1 vstup:

 • pro 1 osobu 2 400,- Kč /osoba
 • pro 2 osoby 2 300,- Kč /osoba
 • pro 3 a více osob 2 250,- Kč /osoba

Obchodní víza na 2 vstupy na 90 dní nebo obchodní víza multiple na 90 dní příplatek 300 Kč/osoba. V tomto případě je třeba mít pozvání od běloruské firmy na formuláři, který můžeme poslat e-mailem. Formulář vyplní běloruská firma a pošle naskenovaný e-mailem.

 

Tranzitní víza

1 vstup nebo 2 vstupy:

 • pro 1 osobu 2 350,- Kč /os.
 • pro 2 a více osob 2 250,- Kč /os.

Multiple tranzitní vízum v ceně 3000 Kč/osoba

Roční obchodní multiple víza (musí být spec. pozvání z Běloruska a dalších dokumentů):

Cena 3400 Kč/osoba

 


Urgent vyřízení za cca 2 – 4 dny příplatek 1000,- Kč /osoba.

Děti do 13 let u všech typů víz platí 900 Kč.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

Doba vyřízení

8 – 10 dnů

Podrobnosti

Platnost tranzitního víza je 1 – 2 dny na jednu cestu přes Bělorusko.

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.

Máte otázku nebo si vízum chcete rovnout objednat?

Odeslat