Víza

Co je nutné k vyřízení víza?

eTV - elektronická turistická víza (nově o 26.2.2016)

 • platný cestovní pas 6 měsíců
 • 1 aktuální pasová fotografie v .jpg nebo .jpeg s minimálními rozměry 350 (šířka) x 350 (výška) pixelů, přičemž velikost fotografie musí mít minimálně 10 KB a maximálně 1 MB. Fotografie musí zobrazovat celou tvář cestujícího z čelního pohledu, musí mít bílé pozadí a nesmí mít orámování.
 • vyplněný dotazník - zašleme - vyplníme
 • rezervace letenky
 • sken pasu - v jpg: sken datové stránky pasu, tj. té strany pasu, na které je fotografie cestujícího. Soubor s fotografií musí být ve formátu pdf a musí mít velikost minimálně 10 KB a maximálně 300 KB.
 • itinerář cesty na A4 v bodech - v AJ - popis  (nebo máte- li nějaké další doklady - hotel, cokoliv - přidat)
 • u business víza platí jiný dotazník a je potřeba dodat všechny výše uvedené podklady + sken vizitky + zvací dopis z Indie

 !!! UPOZORNĚNÍ: nově je nutné, aby se každý žadatel o klasické vízum do pasu do Indie dostavil přímo na konzulát z důvodu odebrání otisku prstů. Nadále budeme schopni vyřizovat podklady a případně hotová víza vyzvednout, nicméně je nutná osobní návštěva konzulátu

Klasická turistická víza do pasu

 • platný cestovní pas 6 měsíců
 • 1 aktuální pasová fotografie velikosti 5x5cm na světlém pozadí!
 • vyplněné žádosti o vízum elektronicky včetně naskenovaného fota a čárového kodu ze stránek ambasády (vyplníme - zajistíme)
 • rezervace letenky
 • výpis z ůčtu (minimálně 40 tisic/ osoba)
 • kopie pasu
 • itinerář cesty na A4 v bodech - v AJ - popis  (nebo máte- li nějaké další doklady - hotel, cokoliv - přidat)

Business víza

 • vyplněný business formulář
 • vysílací dopis a zvací dopis

Tranzitní víza

 • vízum cílové země (jedná-li se o zemi s vízovou povinností)
 • originál letenky

Cena

Turistická eTV s platností na 30 dní, 2 vstupy nebo roční či petileté multiple:

 • pro 1 osobu 1 500,- Kč - platnost 30 dní, 1 vstup
 • pro 2 osoby 1 400,- Kč - platnost 30 dní, 1 vstup
 • pro 1 osobu 1 900,- Kč - platnost 1 rok, vícevstupové
 • pro 2 osoby 1 800,- Kč - platnost 1 rok, vícevstupové
 • pro 1 osobu 2 900,- Kč - platnost 5 let, vícevstupové
 • pro 2 osoby 2 800,- Kč - platnost 5 let, vícevstupové

Business eTV s platností 1 rok, vícevstupové

 • pro 1 osobu 2 900,- Kč
 • pro 2 osoby 2 800,- Kč

 

Klasická turistická roční víza do pasu:

 • pro 1 osobu 3 900,-Kč na rok
 • pro 2 osoby 3 800,-Kč na rok

Business vícevstupová víza do pasu:

 • pro 1 osobu 5 800,- Kč na rok
 • pro 2 osoby  5 700,- Kč na rok
 • pro 3 a více osob 5 600,- Kč na rok

Tranzitní víza do pasu:

 • 1 500,- Kč /osoba

Ceny jsou vždy za osobu.

Je-li nutné zásilku zaslat zpět poštou, účtujeme poplatek 150,- Kč.

Doba vyřízení

cca 8 – 10 dní, eTV 5 dní

Podrobnosti

O e-vizum se může žádat až 34dní předem a méně.

Víza jsou platná od data vydání.

Elektronické foto do formuláře musí být v jpg a velikosti 10-300 KB, na bílém nebo světlém pozadí, hlava centralizovaná bez stínů, oči otevřené.

Poznámka : nutnost transitního víza na letišti : v případě transitu na kterémkoliv indickém letišti, při  němž musí dojít k opuštění celní zony a dojde ke vstupu na indické území ( nutnost osobního "přeložení" zavazadla na další leteckou linku)

Naše cestovní kancelář nemůže garantovat udělení víza či vyřízení v určitém termínu. Námi uváděné lhůty jsou pouze přibližné a vycházejí z našich zkušeností. Vyřizování některých víz probíhá v zahraníčí (Berlín, Londýn, Vídeň, Moskva apod), kde mají dané země svůj zastupitelský úřad. V tomto případě většinou zasíláme pas a potřebné dokumenty formou cenného psaní či doporučené pošty a takto pas opět dostáváme zpět. Protože zkušenosti s poštou jsou různé, nemůžeme nést odpovědnost za doručení či za lhůtu. Některé země vízum neudělí bez udání důvodu a zaplacený poplatek nevrátí. Proti neudělení víza není odvolání. Vše je v kompetenci daného velvyslanectví. Obecně doporučujeme vyřizování víz s patřičným předstihem. Dále doporučujeme vystavení více pasů, na což má občan ČR právo. Pak lze vyřizovat několik víz současně. Zejména víza afrických zemí jsou velmi problematická.

Máte otázku nebo si vízum chcete rovnout objednat?

Odeslat